loading

Antalya Autovermietung

Auf Dem Weg Nach Antalya

Üyelik Sözleşmesi
 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Giriş

 

  1. 1. clk group car rentals Bilişim Danışmanlık Teknoloji Turizm ve İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.(“CLK Group Car Rentals” olarak anılacaktır), kullanıcılarına aracı hizmet sağlayıcı olarak işlettiği CLK Group Car Rentals ve CLK Group Car Rentals Mobil Uygulamaları üzerinden kullanıcıların araç kiralamalarına aracılık rezervasyon hizmeti vermektedir. Başka bir ifadeyle Hizmet Alan ile Kiraya Veren arasında CLK Group Car Rentals ve CLK Group Car Rentals Mobil Uygulamaları üzerinden “araç kiralama sözleşmesi” kurulmasına ve/veya sözleşme kurulması için rezervasyon yapılmasına aracılık yapan bir aracı hizmet sağlayıcı olup, bu meyanda kiralık araçların kiraya vereni(işleteni) konumundaki (üçüncü parti) çeşitli araç kiralama firmalarına ait araçların listelenmesi, çeşitli kriterlere göre filtrelenmesi ve karşılaştırma yapılması imkânlarını sunmaktadır. CLK Group Car Rentals, araç kiralamanıza aracılık eden bir aracı hizmet sağlayıcı olduğundan söz konusu hizmetin eksiksiz ve kusursuz olması için üyelerimizin de site kullanım şartlarına uyması gerekmektedir. 

 

  1. 2. Kullanıcılar, Kullanıcı formunu doldurmak suretiyle CLK Group Car Rentals üye olmakla işbu sözleşmenin içerdiği hükümleri okuduklarını, anladıklarını, kabul ettiklerini ve onayladıklarını kabul ve taahhüt etmektedirler.

 

2. Taraflar ve Tanımlar

 

2.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi bir taraftan Sahrayıcedit mah. Halk sok. Golden Plaza F blok No:3 Kadıköy/ İSTANBUL adresinde mukim clk group car rentals Bilişim Danışmanlık Teknoloji Turizm ve İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ile CLK Group Car Rentals internet sitesine üye olan ve internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan ("Kullanıcı") arasında elektronik olarak onaylamıştır.

2.2.CLK Group Car Rentals ve Kullanıcı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.3. SİTE: CLK Group Car Rentals’nın kullanıcılarına hizmet verdiği CLK Group Car Rentals alan adlı web sitesidir.

2.4. Kullanıcı/Üye: Site’ye üye olarak hizmet almaya başlayan gerçek ve/veya tüzel kişiliktir.

2.5. Hizmet: CLK Group Car Rentals alan adı ve CLK Group Car Rentals Mobil Uygulama üzerinden listelenen üçüncü taraf araç kiralama şirketlerine ait araçların kullanıcılara sergilenmesi, üçüncü taraf araç kiralama şirketleri tarafından belirlenen/değiştirilen/güncellenen fiyat ve nitelikte araçların kullanıcının kiralaması için gerekli iletişim/ödeme teknik altyapısının kurulması, kullanıcının seçtiği aracın kiralanması noktasında kullanıcı ile üçüncü taraf araç kiralama şirketi arasında bir “araç kiralama sözleşmesi” kurulması için aracılık edilmesi ve kullanıcının rezervasyonunun üçüncü taraf araç kiralama şirketine iletilmesinden ibarettir.  

 

3. Sözleşmenin Konusu

 

3.1.İşbu sözleşme ile CLK Group Car Rentals, CLK Group Car Rentals alan adında ve CLK Group Car Rentals Mobil Uygulama’da siteye üye olacak Gerçek ve/veya Tüzel kişi kullanıcılarına, üçüncü taraf araç kiralama şirketleri tarafından belirlenen fiyat ve nitelikteki araçların kullanıcılara listelenmesine, kullanıcıların diledikleri tarih ve fiyatlarda, diledikleri lokasyonlarda ve diledikleri nitelikte kiralık araç bulabilmesi adına üçüncü parti araç kiralama şirketleri tarafından CLK Group Car Rentals veritabanına yüklenen verilerin tasnif edilmesine, bu meyanda çeşitli tanıtım ve promosyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine, listelenen çeşitli araçların kullanıcılar tarafından üçüncü parti araç kiralama şirketlerinden kiralanmasına aracılık edilmesine ve aracılık faaliyeti sonucu kira parasının –komisyon bedeli mahsup edildikten sonra- üçüncü taraf araç kiralama şirketine ödenmek üzere CLK Group Car Rentals tarafından kullanıcıdan tahsil edilmesine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

 

4. Üyelik Bilgileri

 

4.1. CLK Group Car Rentals e-ticaret platformu üzerinde elektronik posta hesabınız ile üyelik oluşturulması temel kuraldır. Daha önce aynı e-posta adresiniz ile üye olmuşsanız yeni üyeliğiniz kabul edilmeyecektir.

4.2. Kullanıcı, CLK Group Car Rentals e-ticaret platformuna üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu, Site’nin bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. CLK Group Car Rentals e-ticaret platformundan satın aldığınız araç kiralama rezervasyon aracılık hizmetlerin (CLK Group Car Rentals ve clk group car rentals iOS/Android mobil uygulamaları) size süresi içerisinde teslim edilebilmesi için üyelik bilgilerinin gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Üyelik bilgilerinin yanlış veya hatalı doldurulması neticesinde teslimatınızın/ifanızın taahhüt edilen süre içerisinde yapılamaması durumunda CLK Group Car Rentals herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

5. Ticari Elektronik İletiler Hakkında

 

 5.1. CLK Group Car Rentals’a Üye olurken verdiğiniz, elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonunuz aracılığı ile 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince rızanıza mukabil tarafınıza pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. Üye, dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkına haizdir.

5.2. CLK Group Car Rentals, kendisine, Üye tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderime ilişkin tüm onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklar.

 

6. Genel Hak ve Yükümlülükleri

 

6. 1. CLK Group Car Rentals, iş bu sözleşme konusu CLK Group Car Rentals isimli alan adının ve clk group car rentals mobil uygulamalarının sunduğu hizmetin kalitesine zarar vermemek şartı ile farklı bir alan adı ile müşterilerine hizmet vermeye devam edebilir.

6.2. Kullanıcı, Site’den hizmet kullanırken elde ettiği bilgileri, işbu sözleşme ile Site üzerinde yer alan diğer sözleşme ve politika hükümleri çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Kullanıcı, Site üyeliğinin, Kullanıcı bilgilerinin, Kullanıcı şifresinin gizliliği için gerekli tedbirleri alır. Kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı şifresinin üçüncü kişilerin eline geçmesi neticesinde üçüncü kişilerin ve/veya CLK Group Car Rentals’ın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararlar Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı’nın bu yükümlülüğünü ihlali sonucu CLK Group Car Rentals’ın herhangi bir şekilde üçüncü kişilere tazminat ödemesi veyahut CLK Group Car Rentals aleyhine idari para cezasına hükmedilmesi halinde, uğradığı tüm zararı Kullanıcı’ya rücu edebilecektir.

6.4. Üye olurken verdiğiniz e-posta adresi, adınız, soyadınız ve benzeri diğer bilgileriniz ile Site içerisinde gerçekleştireceğiniz diğer işlemler sonucu elde edilecek veriler sizin kişisel bilgilerinizi oluşturmaktadır. CLK Group Car Rentals, Kullanıcı’dan her kişisel veri topladığı noktada Kullanıcı’yı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aydınlatır ve gerektiği takdirde açık rızalarını alır. Kullanıcı, Site içerisinde yer alan her bir form doldurma sırasında ve Site’ye bir IP adresi üzerinden ilk kez yapılan ziyaretlerde kendisine gösterilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okumalıdır. 

6.5. CLK Group Car Rentals, Site’nin ilgili alanlarında gösterilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni uyarınca bazı verilerinizi işlemek için açık rızanızı talep edebilir. Bu durumlarda Kullanıcı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni vasıtasıyla bilgilendirilir ve özgür iradesiyle açık rıza verip vermemeye karar verir.

6.6. CLK Group Car Rentals, CLK Group Car Rentals ve CLK Group Car Rentals Mobil Uygulamaları’nda hiçbir surette kendi adına ve hesabına araç kiralama hizmeti sunmamaktadır. CLK Group Car Rentals, üçüncü parti araç kiralama şirketleri tarafından önceden belirtilen ve CLK Group Car Rentals ve CLK Group Car Rentals Mobil Uygulamaları veri tabanlarına yüklenen fiyat, lokasyon, özellik ve modelde araçları, kullanıcıların kiralaması noktasında YALNIZCA ARACILIK FAALİYETİ göstermektedir. 

6.7. CLK Group Car Rentals, kullanıcıların araç kiralama taleplerini, ilgili aracın işleteni/maliki sıfatındaki üçüncü parti araç kiralama şirketlerine iletmekle; kullanıcıların üçüncü parti araç kiralama şirketine ödemekle yükümlü oldukları kira bedellerini üçüncü parti araç kiralama şirketi hesabına tahsil etmekle yükümlüdür. 

6.8. Site içerisinde yapmış olduğunuz ödeme işlemlerinde kullandığınız kredi ve banka kartı bilgileriniz hiçbir surette CLK Group Car Rentals tarafından görüntülenemez ve saklanamaz.

6.9. CLK Group Car Rentals e-ticaret platformundan satın alacağınız hizmetler “stok” miktarları ile vb. kriterler ile sınırlanmış olabilir. Getirilen sınırlama kiralanacak araç inceleme ve rezervasyon oluşturma sayfasında ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir. Çevrimiçi ürün / hizmet satın almanın kolaylığı ve aynı anda farklı sipariş alma imkânı bulunması sebebi ile ilgili ürün/ hizmet tarafınızdan satın alınmadan önce tükenmiş olabilir. İş bu sebeple CLK Group Car Rentals Site’de satışa arz edilen her ürünün / hizmetin tarafınızdan satın alınabilmesi garantisini vermez.

6.10. CLK Group Car Rentals, verdiği hizmetler gereği 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ikincil mevzuatları ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği ve atıf yaptığı durumlarda Kapıdan Satışlar Hakkındaki yönetmelik gereğince satış koşullarını ve haklarınızı belirlemektedir. Satın alma ile ilgili yasal haklarınız ayrıca “ödeme ekranında” sunulacaktır. Tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından 6502 sayılı Kanun hükümleri yerine genel hükümler, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun satış sözleşmesi veya satın alınan hizmetin türüne göre ilgili maddeleri geçerli olacaktır. Ürün seçimi ve devamında satın almak istediğiniz ürün ile ilgili ön bilgilendirme formu tarafınıza elektronik ortamda gönderilecektir.

6.11. Kullanıcılar, CLK Group Car Rentals ve CLK Group Car Rentals Mobil Uygulamaları’ndan “araç kiralama talebi/rezervasyon” yaptıklarında; ilgili aracın işleteni/maliki sıfatındaki üçüncü parti araç kiralama şirketi tarafından tanzim edilen Araç Kiralama Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılırlar.  

6.12. Kullanıcı, SİTE üyeliğinin, Kullanıcı bilgilerinin, Kullanıcı şifresinin gizliliği için gerekli tedbirleri alır. Kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Kullanıcıya aittir. Kullanıcı şifresinin 3. Kişilerin eline geçmesi neticesinde 3. Şahısların uğrayacağım tüm maddi veya manevi zararlar Kullanıcı’ya ait olacaktır. İş bu sebeple; CLK Group Car Rentals herhangi bir şekilde 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere tazminat ödemesi halinde, Kullanıcı’dan zararını rücu edebilecektir.

6.13. CLK Group Car Rentals, Site’ye Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler kapsamında 5651 sayılı Kanun anlamında yer sağlayıcı sıfatını haiz olup, Üyeler’in beyan ettiği, yazdığı, kullandığı fikir ve düşünceleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site’de Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin CLK Group Car Rentals ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. CLK Group Car Rentals’ın, Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.14. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, CLK Group Car Rentals’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından bağışık tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın adli ya da idari bir soruşturma, kovuşturma ya da yargılamaya intikal etmesi halinde, CLK Group Car Rentals’ın Üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

6.15. Aracı hizmet sağlayıcı olarak CLK Group Car Rentals, elektronik ticaret platformunda, üçüncü parti araç kiralama şirketlerinin kiralanmak üzere arz ettiği araçların özelliklerini her zaman tam ve eksiksiz sunmaya gayret etmektedir. Ancak ürünlerin internet üzerinden gösterilmesi için fotoğraf ve ürünlerin ve kullanılan sistemin teknik özellikleri nedeni ile renkleri ve/veya boyutlarında önem arz etmeyen farklılıklar olabilir. Araç kiralama aşamalarında gösterilen araç fotoğrafları temsili mahiyettir.

6.16. CLK Group Car Rentals; Site’de üyeler tarafından üye olurken ve satın alma işlemi yapılırken 5651 sayılı kanun ve diğer genel hükümler gereğince abonelik bilgilerini ve log kaydını tutmaktadır. Söz konusu kayıtlar yasal nedenler hariç hiçbir kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.

6.17. Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, resmi şekilde belgelenebilen ve işbu sözleşme ile yüklendikleri borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (örneğin grev, lokavt, iç savaş, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel vb doğal afetler, devletin karar ve eylemleri vb) mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek olup, Tarafların mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden askıya alınacak olup, mücbir sebebin 10 günden fazla uzaması halinde ise taraflar bir araya gelerek sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi veya bir başka şekilde tasfiye şeklini müzakere edecektirler.

6.18. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykırı olması halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse, sözleşmenin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayı sarf edeceklerdir.

6.19. Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj, Kullanıcı’nın hizmet aldığı sunucu kayıtları, CLK Group Car Rentals’ın sunucu kayıtları, tüm dijital delilleri ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında delil olarak kabul edilmiştir.

6.20. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

6.21. CLK Group Car Rentals ve CLK Group Car Rentals.com sözcük ve şekil markası ile CLK Group Car Rentals ve CLK Group Car Rentals Mobil Uygulamalar’da kullanılan her türlü slogan, tasarım, web site tasarımı, yazılım, alan adı, kod ve sair tanıtıcı/ayırt edici ad ve işaretin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı CLK Group Car Rentals’a aittir. Kullanıcı, bu ve benzeri nitelikteki fikri ve sınai mülkiyet hakkına konu ayırt edici/tanıtıcı ad ve işareti, CLK Group Car Rentals’ın önceden iznini almaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz ve sair biçimde ticari etki yaratacak şekilde kullanamaz. Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin ve/veya CLK Group Car Rentals’ın fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkını ya da ticari itibarını ihlal edecek şekilde davranması halinde Kullanıcı, CLK Group Car Rentals’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

 

7. İş bu 7 maddeden oluşan Üyelik Sözleşmesi 1 (bir) nüsha olarak taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiş olup, ÜYE sözleşmenin bir kopyasına CLK Group Car Rentals adresinden ulaşabilecektir. Yukarıda belirtilen kullanım şartları, Üyelik işlemlerinin tamamlanması ile tarafınızdan onaylanmıştır.